Přístup, veškeré přípravní procesy a vypracování projektové dokumentace od spol. AWELIGHT s.r.o. předčilo naše očekávání. Včasné dodávky a propracovaná technická podpora u instalace vedli k hladkému průběhu realizace. Implementace velmi sofistikovaných řídicích systému a programátorských prací nám zefektivnila výrobní procesy a vedla k úsporám energií, které přinesli brzkou návratnost naších investic.