Testimonials module
Při zpracování projektu elektroinstalace, část umělé osvětlení, jsme požádali firmu AWELIGHT o spolupráci. Byly nám poskytnuty cenné rady a technická podpora při zpracování schémat zapojení a specifikaci zařízení. Činnost byla na vysoké technické úrovni a spolu se vstřícným jednáním přispěla k úspěšnému dokončení projektu a následné realizaci stavby.

Srozumitelně připravená dokumentace, vysvětlení postupů, technická podpora u instalace a flexibilní reakce s investorem na požadované změny během průběhu stavby jsou důvodem k další spolupráci. Po našich zkušenostech spol. AWELIGHT můžu dál jen doporučit.

Dle mých zkušeností je práce zaměstnanců firmy na vysoké odborné úrovni. V rámci výjezdů řeší i záležitosti, které přímo nebyly součástí objednávky. Snaží se o maximální přizpůsobení časových potřeb zákazníka.


Při zpracování projektu elektroinstalace, část umělé osvětlení, jsme požádali firmu AWELIGHT o spolupráci. Byly nám poskytnuty cenné rady a technická podpora při zpracování schémat zapojení a specifikaci zařízení. Činnost byla na vysoké technické úrovni a spolu se vstřícným jednáním přispěla k úspěšnému dokončení projektu a následné realizaci stavby.

Srozumitelně připravená dokumentace, vysvětlení postupů, technická podpora u instalace a flexibilní reakce s investorem na požadované změny během průběhu stavby jsou důvodem k další spolupráci. Po našich zkušenostech spol. AWELIGHT můžu dál jen doporučit.


Při zpracování projektu elektroinstalace, část umělé osvětlení, jsme požádali firmu AWELIGHT o spolupráci. Byly nám poskytnuty cenné rady a technická podpora při zpracování schémat zapojení a specifikaci zařízení. Činnost byla na vysoké technické úrovni a spolu se vstřícným jednáním přispěla k úspěšnému dokončení projektu a následné realizaci stavby.

Srozumitelně připravená dokumentace, vysvětlení postupů, technická podpora u instalace a flexibilní reakce s investorem na požadované změny během průběhu stavby jsou důvodem k další spolupráci. Po našich zkušenostech spol. AWELIGHT můžu dál jen doporučit.

Dle mých zkušeností je práce zaměstnanců firmy na vysoké odborné úrovni. V rámci výjezdů řeší i záležitosti, které přímo nebyly součástí objednávky. Snaží se o maximální přizpůsobení časových potřeb zákazníka.


Při zpracování projektu elektroinstalace, část umělé osvětlení, jsme požádali firmu AWELIGHT o spolupráci. Byly nám poskytnuty cenné rady a technická podpora při zpracování schémat zapojení a specifikaci zařízení. Činnost byla na vysoké technické úrovni a spolu se vstřícným jednáním přispěla k úspěšnému dokončení projektu a následné realizaci stavby.

Srozumitelně připravená dokumentace, vysvětlení postupů, technická podpora u instalace a flexibilní reakce s investorem na požadované změny během průběhu stavby jsou důvodem k další spolupráci. Po našich zkušenostech spol. AWELIGHT můžu dál jen doporučit.

Dle mých zkušeností je práce zaměstnanců firmy na vysoké odborné úrovni. V rámci výjezdů řeší i záležitosti, které přímo nebyly součástí objednávky. Snaží se o maximální přizpůsobení časových potřeb zákazníka.