Zdravotnictví

Projekty ve zdravotnictvíFakultní nemocnice Olomouc, Geriatrie – dodávka DALI řízení


Vojenská nemocnice Olomouc, JIP – dodávka DALI řízení